Điểm chất lượng và tầm quan trọng của

Trong quảng cáo google adwords điểm chất lượng (Quality Score) có ảnh hưởng rất nhiều tới vị trí quảng cáo của bạn và góp phần giảm giá thành mổi...

  • Trang chủ

  • Blog

  • Điểm chất lượng và tầm quan trọng của điểm chất

Điểm chất lượng và tầm quan trọng của điểm chất lượng trong google adwords

Trong quảng cáo google adwords điểm chất lượng (Quality Score) có ảnh hưởng rất nhiều tới vị trí quảng cáo của bạn và góp phần giảm giá thành mổi lượt click chuột . Vậy điểm chất lượng ảnh hưởng như thế nào tới một chiến dịch quảng cáo google adwords?

 


Xếp hạng Quảng cáo và Vị trí Quảng cáo

Đầu tiên , Điểm Chất lượng được sử dụng để tính toán Xếp hạng Quảng cáo của bạn . Xếp hạng Quảng cáo của bạn xác định nơi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang nhất của google. Bạn thấy rằng vị trí quảng cáo phụ thuộc vào giá mà bạn đấu thầu cho mổi lượt click chuột nhưng điều này không phải là yếu tố quyết định tới thành công của một chiến dịch adwords. Công thức cơ bản để tính toán Xếp hạng Quảng cáo adwords là:Thứ hạng Quảng cáo = (Số tiền đấu thầu ) x ( Điểm Chất lượng)Số tiền đấu thầu chỉ là một trong các thành phần của công thức. Nếu bạn có một Điểm Chất lượng cao hơn, ngay cả khi giá thầu của bạn thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trước quảng cáo của họ .

 

Điểm Chất lượng(Quality Score) là gì?Điểm chất lượng được giới thiệu bởi Google vào năm 2005 do số quảng cáo không liên quan ngày càng tăng, vì các quảng cáo không liên quan đến từ khóa tìm kiếm làm suy giảm sự tin tưởng của người sử dụng trong quảng cáo AdWords . Các quảng cáo liên quan tới trang đích sẽ có điểm chất lượng cao hơn và giá đấu thầu rẻ hơn.Điểm Chất lượng có thang điểm từ 1 đến 10 điểm càng cao thì tốt hơn. Điểm Chất lượng cao hơn về cơ bản có nghĩa là:

 

  1. Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị thường xuyên hơn
  2. Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị trong một vị trí hàng đầu
  3. Bạn sẽ phải trả thấp hơn cho mỗi nhấp chuột


Khi bạn mới sử dụng google AdWords , Google sẽ chỉ định cho bạn Điểm Chất lượng dựa trên ước tính về tính thích hợp quảng cáo.  Khi bạn bắt đầu nhận được nhấp chuột thực tế , CTR sẽ là nhân tố quan trọng nhất mà làm cho Điểm Chất lượng của bạn đi lên hoặc xuống.Làm thế nào để cải thiện Điểm Chất lượng ?Rõ ràng , cách đơn giản nhất để cải thiện Điểm Chất lượng của bạn là làm cho quảng cáo của bạn có liên quan tới trang web của bạn.  Có nghĩa :

Quảng cáo của bạn phải phù hợp với trang đích của bạn.

 

Ví dụ: trang web của bạn có liên quan tới “thiết kế web” , thì từ khóa thiết kế web sẽ có điểm chất lượng cao hơn nếu bạn chạy những từ khóa khác.


Bạn thoát khỏi tất cả các từ khóa xấu - tức là bao gồm càng nhiều từ khoá phủ định càng tốt vì điều này sẽ làm tăng đáng kể CTR của bạn . CTR của bạn là yếu tố quan trọng nhất đối với Điểm Chất lượng.


Tuy nhiên , khoản của bạn là cũ và đáng tin cậy , bạn sẽ có điểm chất lượng cao hơn những tài khoản mới.