Hướng dẫn tải mysql có dung lượng lớn

Bạn chuyển hosting hoặc backup lại dữ liệu đã bị mất lên hosting , nhưng file Sql của bạn lại quá lớn, những chương trình Phpmyadmin thường chỉ cho...

  • Trang chủ

  • Blog

  • Hướng dẫn tải mysql có dung lượng lớn lên hosting

Hướng dẫn tải mysql có dung lượng lớn lên hosting

ạn chuyển hosting hoặc backup lại dữ liệu đã bị mất lên hosting , nhưng file Sql của bạn lại quá lớn, những chương trình Phpmyadmin thường chỉ cho tải những file mysql có dung lượng từ  3 đến 5 MB , mình sẽ hướng dẫn các bạn tải file mydql có dung lượng lớn lên hosting .

 

 

1/ Đầu tiên bạn export file sql của các bạn , thường thì dạng gzip như vậy sẽ đỡ mất thời gian chuyển upload lên hositng .

 

2/ Bạn tải chương trình uploadmysql . dùng chương trình FPT tải lên hosting thành một thư một (Lưu ý set permitsion là 777 cho tất cả các file và forder).

 

3/ Chạy thư mục vừa úp lên (cài đặt chương trình tên database, username, password. Lưu ý là bạn đã tạo trước database trên hosting rồi . nên chọn tiếng việt cho những ai không rành về tiếng anh).

 

4/ Dùng trình quản lý FPT vào thư mục vừa úp lên ->word->backup-> tải file sql của bạn vào đây.

 

5/ Bạn vào phục hồi (Restore)  chọn vào file bạn mới upload lên và nhấn phục hồi. Chương trình sẽ tự động upload toàn bộ vào database của bạn

 

6/ Nếu xảy ra lỗi bạn vào Configuration-> General-> Error Handling while restoring và chọn continue and log errors .