VPS giá rẻ

Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn...

VPS giá rẻ

 

Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT với đơn vị đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). VNPT trở thành đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng bao gồm:

-          Chứng thư số cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân)

-          Chứng thư số SSL (dành cho website);

-          Chứng thư số cho CodeSigning (dành cho ứng dụng).

 

TNS hiện đang là đại lý cấp 1 của VNPT-CA, cung cấp chữ kí số cho Doanh Nghiệp với giá như sau:

 

Mô tả

1 năm

2 năm

3 năm

I. Mua mới – đối với khách hàng lần đầu kê khai qua mạng

- Chữ ký số cho doanh nghiệp
- Dùng kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản

999.000

1.798.000

2.498.000

Thiết bị USB Token

500.000

500.000

Miễn phí

Khuyến mãi

+3 tháng sử dụng dịch vụ

+6 tháng sử dụng dịch vụ

+9 tháng sử dụng dịch vụ

Thuế VAT (10%)

149.900

229.800

249.800

Chiết khấu

10%

17%

20%

Tổng giá trị

1.549.000

2.222.140

2.248.200

II. Gia hạn thiết bị hết hạn sử dụng

Gia hạn chữ ký số VNPT hết hạn

999.000

1.798.000

2.498.000

Khuyến mãi

+3 tháng sử dụng dịch vụ

+6 tháng sử dụng dịch vụ

+9 tháng sử dụng dịch vụ

Thuế VAT (10%)

99.900

179.800

249.800

Chiết khấu

10%

17%

20%

Tổng giá trị

999.000

1.672.140

2.248.200