Thiết kế web du lịch

Hướng dẫn các bước nộp tờ khai thuế quang mạng bằng chữ ký số ,chữ ký điện tử , các chiết xuất tờ khai ra file PDF ,...

Thiết kế web du lịch

Bước 1: Kiểm tra máy tính đã cài Java hay chưa?

Chức năng nộp tờ khai trên trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn yêu cầu máy tính cần cài đặt Java. Để biết máy tính đã cài đặt Java hay chưa, NNT có thể kiểm tra trong danh sách các chương trình đã cài đặt trong phần Control Panel Add and Remove Programs (trên Windows XP) hay Control Panel Programs and Features (trên windows Vista & 7).

 

 

 • Nếu máy tính chưa cài Java, NNT có thể download bộ cài trên trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn . Sau khi download, NNT có thể chạy file jre6.exe để cài đặt Java

Bước 2: Đăng nhập hệ thống và chọn tờ khai PDF cần nộp

Để nộp tờ khai thuế dạng file PDF đang lưu trên máy tính, NNT vào trang web kê khai bằng Internet Explorer, vào mục NỘP TỜ KHAI > Nộp tờ khai

 •  Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo sau, NNT hãy chọn Run để tiếp tục.

 • Trong mục Nộp hồ sơ khai thuế, NNT nhấn nút Chọn tệp tờ khai để chọn file PDF.
 • NNT hãy tìm đường dẫn của file PDF tờ khai trong máy tính và chọn Open.

Bước 3: Ký điện tử lên tờ khai PDF

 • Sau khi chọn đƣờng dẫn xong, NNT thực hiện tạo chữ ký số trên tờ khai bằng cách nhấn nút Ký điện tử.

 

 

 

 

 • NNT hãy nhập mã PIN của USB Token vào cửa sổ yêu cầu và chọn Chấp nhận.

 

 • Nếu mã PIN đúng, hệ thống sẽ thực hiện việc ký lên tờ khai điện tử.
 •  Sau khi ký điện tử thành công, NNT nhấn nút Xác nhận để upload file PDF kê khai lên hệ thống.
 • Hệ thống sẽ có thông báo đang thực hiện tải tờ khai lên.

Bước 4: Kiểm tra lại chữ ký trên tờ khai trước khi gửi

 • Sau khi tải lên thành công, Danh sách tờ khai cần gửi sẽ xuất hiện như hình dưới. NNT có thể click chuột vào tên tờ khai để tải về tờ khai PDF đã ký để kiểm tra lại chữ ký.
 • NNT có thể kiểm tra lại nội dung tờ khai và chữ ký số trên tờ khai bằng cách mở file PDF bằng phần mềm Adobe Reader. Chữ ký sẽ nằm ở góc dưới bên trái.

Bước 5: Thêm phụ lục (nếu có)

 • Để gửi phụ lục tờ khai, NNT hãy nhấn chọn nút Gửi phụ lục
 • Nhấn Chọn tệp phụ lục

Chú ý:

 • Nếu phụ lục tờ khai là định dạng bảng tính .xls, NNT nên dùng Microsoft Excel 2007 để ký offline trước và chỉ chọn Xác nhận để upload tờ khai; (ký dùng Microsoft Excel 2007 mời tham khảo phần 4 trong tài liệu)
 •  Nếu phụ lục tờ khai là định dạng bảng tính .xlsx, NNT có thể ký offline trước và chỉ chọn Xác nhận, hoặc cũng có thể ký trực tiếp trên web bằng cách chọn Ký điện tử, sau đó Xác nhận (các bước ký điện tử tƣơng tự như khi ký tờ khai chính).
 • Sau khi xác nhận xong, NNT chọn Chấp nhận để đính kèm phụ lục (hoặc Hủy bỏ nếu muốn đính kèm file khác)

 Bước 6: Gửi tờ khai

 • Cuối cùng, sau khi kiểm tra xong, NNT nhấn nút Gửi tờ khai để nộp tờ khai cho CQT.
 • Khi đã nộp thành công, hệ thống sẽ hiện thị danh sách các tờ khai đã nộp. Đến bước này, NNT đã hoàn thành việc nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế và có thể đăng xuất khỏi hệ thống.
 • Khi cần thiết, NNT vẫn có thể tải về các tờ khai đã gửi bằng cách click vào mục Tải tờ khai về trong hình trên.