Hiện nay hầu như tất cả các trang web đều chứa 2 loại URL đó là URL động và URL tĩnh vậy ảnh hưởng của 2 loại URL này tới trang web của bạn như thế nào?

URL động không tốt cho SEO:

URL động không thân thiện với các công cụ tìm kiếm và có nguy cơ mất vị trí trên công cụ tìm kiếm, Một URL động thường là các diễn đàn hoặc các trang web thiết kế bằng mã nguồn mở:

http://www.somesites.com/forums/thread.php?threadid=12345&sort=date

Một URL tĩnh, là một URL không thay đổi , và không có các chuỗi, biến:

http://thietkewebtns.com/thiet-ke-web/

URL tĩnh thường được xếp hạng tốt hơn trong công cụ tìm kiếm , và được lập chỉ mục nhanh hơn so với các URL động , nếu các URL động hầu như là giống nhau thì URL tĩnh dễ dàng hơn cho người dùng xem và hiểu trang web của bạn nói về những gì . Nếu họ thấy một URL trong một truy vấn cụ tìm kiếm phù hợp với các tiêu đề và mô tả, họ có nhiều khả năng nhấp vào URL đó hơn một trong đó không có ý nghĩa đối với họ.

Một công cụ tìm kiếm muốn các chỉ mục của nó mà là duy nhất . Công cụ tìm kiếm quyết định cắt đứt các URL sau khi một số cụ thể của chuỗi biến (ví dụ : & = ) .

Ví dụ , chúng ta hãy nhìn vào ba URL :

http://www.somesites.com/forums/thread.php?threadid=12345&sort=date

 http://www.somesites.com/forums/thread.php?threadid=67890&sort=date

http://www.somesites.com/forums/thread.php?threadid=13579&sort=date

Tất cả ba URL trỏ đến ba trang khác nhau. Nhưng nếu các công cụ tìm kiếm loại bỏ kết quả sau dấu hỏi thì cả ba trang giống nhau :

   http://www.somesites.com/forums/thread.php

   http://www.somesites.com/forums/thread.php

   http://www.somesites.com/forums/thread.php

dẫn đến các URL bị trùng lặp sẽ không được lập chỉ mục .

Một vấn đề khác là các trang động thường không có bất kỳ từ khóa trong các URL . Các nghiên cứu chỉ ra rằng từ khóa trong URL rất tốt cho SEO.

Hãy cố gắn làm cho trang web của bạn chứa càng nhiều URL tĩnh và chứa từ khóa trong URL bằng các viết lại đường dẫn thân thiện với SEO.

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản dùng thử

Họ và tên

Điện thoại

Email

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×